Ostatni numer

Numer 18/12

Menu

Reklama

Redakcja Dwutygodnika Młodzieży Katolickiej NASZA DROGA,
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3, 30-074 Kraków, tel. /12/411-93-38
e-mail: droga@droga.com.pl


Inserty (wrzutki) - ulotki, broszury do 10 g - 0,11 zł/szt., od 10 do 20 g - 0,14 zł/szt., od 20 do 50 g - 0,25 zł/szt.

Uwaga! Proponujemy dostosowywanie wymiarów reklam i ogłoszeń do potrzeb klientów. W przypadku wybranych produktów oferujemy możliwość publikacji artykułów sponsorowanych.

Materiały przyjmowane do druku: klisza do druku offsetowego (CMYK) - w przypadku reklam pełnostronicowych, plik TIFF (300 dpi, CMYK) oraz pliki *.cdr i *.eps z czcionkami zamienionymi na krzywe. Przygotowując materiały "do spadu" należy uwzględnić wymiary brutto Dwutygodnika - 209 x 298 mm.

Do podanych cen doliczane jest 22% VAT.